Demontering tårnkran uke 28

Som nevnt i forrige oppdatering starter demontering av tårnkran mandag 08.07.24. En stor mobilkran vil bli brukt til jobben, den vil stå inne på byggeplassens vestside mot Mølleparken. Arbeidet vil pågå mandag til onsdag, gitt at værmeldingen står seg.

Det vil være ca. 15 leveranser med større lastebil med henger. Disse må i perioder stå noe ut i kjørebanen langs med byggegjerdene for å få plass.  Trafikk vil kunne gå som normalt, men i korte perioder vil det være noe begrenset tilkomst under rygging og plassering av lastebiler.

Oppdatering uke 24

Det nærmer seg sommer, og i Sannergata 2 jobbes det for fullt for å holde god drift frem mot sommerferien. Ferie medfører noe redusert drift, men det vil være aktivitet gjennom hele sommeren.

På høyblokken er vi godt i gang med de lyse natursteinsfasadene, og i juni startet også montasje av den mørke steinen på nordfasaden. På lavblokken bygges gesimser slik at vi kan tekke taket tett for videre bygging, og fasadestillasene er under oppføring for å starte opp med bindingsverk.

I mai måned var det oppstart med innvendige arbeider, og tømreren er godt i gang med kjernevegger i kontoretasjene. De tekniske fagene er også godt i gang, og det vil pågå noe malerarbeider av skjørt og tekniske rom fremover. I U25 starter vi med flytavretting i høyblokken, for å klargjøre nye gulvnivåer.

I kjelleren nærmer det seg ferdig refundamentert, og så snart dette er ferdig skal det slisses i bunnplaten for legging av nye bunnledninger. Deretter starter utvask av kjelleren og klargjøring for oppstart bygningsmessige arbeider / innredning.

Utvendig er arbeidet med ny overvannsledning til Akerselven godt i gang. Ny overvannsledning er lagt frem og ut til akerselven, og det vil i ukene fremover jobbes med pumper, overvannskummer og igjenfylling av grøftene.

Nye bærekonstruksjoner er ferdig oppført, med unntak av trappehus hvor det gjenstår montering av det siste trappehuset på østsiden av høyblokken mot Thorvald Meyers gate / Sannergata. Trappemontasjen er også i gang, og vi ferdigstiller i disse dager montasjen av en rømningstrapp som opprinnelig sto montert inne i bygget. Denne har blitt demontert, mellomlagret på byggeplassen og montert på plass igjen på ny plassering (trappen vises i det øverste bildet).

Demontering kran uke 28

Og med store deler av den tunge produksjonen unnagjort, er det i uke 28 dags for å demontere tårnkranen. Den har stått i nesten ett år, og har snart gjort sitt på prosjektet. Videre inntransporter vil utføres med mobilkraner etter behov.

Kontaktinformasjon for Vedal gjennom sommeren vil henges opp ved inngangen til byggeplasskontoret vårt i Thorvald Meyers gate 7, og på HMS-tavlen på øst-siden av byggeplassen. Ta kontakt ved spørsmål/henvendelser tilknyttet byggeaktiviteter, så ønsker vi alle en fin sommer videre.

Ny nettside for naboinformasjon

Byggeprosjektets nettside for naboinformasjon er nå flyttet hit. Den gamle nettsiden på www.sannergata2.com vil avvikles. Alle som var påmeldt nyhetsbrev på den gamle nettsiden er videreført til denne.

Støyende arbeid i uke 15 og 16

Denne uken skal riveentreprenør rive eksisterende påstøper, gulvfliser, o.l. Dette må utføres ved pigging, og anses som sterkt støyende arbeider. Arbeidet settes i gang i dag, vil pågå ut uken og inn i første halvdel av neste uke.

Iht. støydispensasjon fra bydelsoverlegen utføres sterkt støyende arbeider i følgende tidsrom:

08.00-17.00, med 1 times pause 11.00-12.00.

Ta kontakt med Vedal ved spørsmål/henvendelser tilknyttet dette.»

Fresing av hulldekker

I forbindelse med tilpasning av gulvnivåer i eksisterende bygg, skal det jobbes med fresing av hulldekker de neste ukene. Arbeidet starter torsdag 02.05.2024, og vil pågå i ca. en måned.

Fresing av hulldekker er støyende arbeider, og arbeidet utføres i tråd med støydispensasjonen fra bydelsoverlegen.

Ved spørsmål/henvendelser til dette, ta kontakt.

Filming med drone

Ragde Eiendom har engasjert en fotograf for å ta bilder og video av prosjektet i byggeperioden. I den forbindelse skal det filmes noe ved bruk av drone etter hvert som prosjektet skrider frem. 

Neste planlagte bruk av drone er torsdag denne uken (i morgen).

Operatør av dronen er registrert og forholder seg til gjeldende regelverk og anbefalinger, og det filmes kun innenfor byggeplassens gjerder.

Ta kontakt med Vedal ved spørsmål/henvendelser til dette.

Evakueringsøvelse

Det vil bli utført en evakueringsøvelse på byggeplassen. Dette er kun en øvelse der alarmen vil bli utløst og alle arbeidere vil evakueres til avtalt møteplass ute på gressplenen på Mølleparken. 

Ta kontakt med Vedal ved evt. spørsmål.  

Vannavstegning 13.03

 Vannavstenging onsdag 13.03 fra 19:00 til 24:00. Vil påvirke Thorvald Meyers gate 5-11. 

Grunnet arebid på byggeplassen vil det i tidsperioden 19:00 til 24:00 bli stengt vanntilførsel. Dette vil påvirke Thorvald Meyers gate 5-11.  

Gravearbeid i Mølleparken

I dag starter vi opp forberedende arbeid med å etablere tineanlegg forran lavblokka. Dette vil foregå på utsiden av eksisterende byggegjerde. 

Dette vil medføre at byggeplassen vil bli noe utvidet i uke 9-10. 

Feltet som er markert i gult vil feltvis bli gravd opp og lukket i uke 9 og 10. 

Trafikk og leveranser til våre nabobutikker skal kunne gå som normalt hele tiden, men det blir noe trangere i gjennomkjøringen.
Bildet over viser området som blir gravd opp.

Nybygg i 2024

Nyåret er i gang og det er også arbeidet langs Sannergata. Bæresystemet til nybygget settes opp og bli ferdig med de største elementene i uke 8. 

Det forbedres arbeid for EPS fylling langs bakkeplan.

Nordfasaden blir i disse dager helt dekket av lettstillas. Store deler av tidligere fasade er revet og bindingsverket er i full gang. Det forberedes for prøve montasje av vinduer på øst fasaden i uke 9. 
Videre pågår det VA-anlegg på vestsiden av bygget. Fettutskiller er på plass og vi har startet opp arbeidet med å fylle opp igjen