Byggestart

Sannergata 2 rehabiliteres til et attraktivt fullservice kontorbygg i kombinasjon med livsstilsbaserte fasilitetstilbud til glede for leietakere så vel som for hele Oslos befolkning!

Byggherren, Ragde Eiendom, skal utvikle eiendommen Sannergata 2. Hele bygningsmassen skal rehabiliteres, det skal oppføres tilbygg/påbygg, fasaden skal skiftes ut og utomhusområder skal gjennomgå en vesentlig oppgradering.

Bygge/anleggsarbeiderne starter opp i uke 27. Varighet er anslått til 26 måneder. Forskyvninger kan forekomme.

Vedal entreprenør er utførende entreprenør på prosjektet og vil i sommer starte opp med hovedsakelig innvendig rivearbeider. Noe støy vil forekomme i forbindelse med etablering og bruk av nedkastsjakt., samt bruk av gravemaskin til sortering av riveavfallet. Sjakten plasseres på byggets vestside i retning Akerselva.

Normal arbeidstid for prosjektet vil være fra kl 07.00 – 19.00 mandag til torsdag. 07.00-16.00 på fredager.

Det er gitt dispensasjon fra Bydelsoverlegen ift Oslo Kommunes støyforskrift i tidsrommet fra kl 07.00 – 19.00 frem til 15.september. Det vil være pause i støyende arbeider mellom 11.00-12.00.

Det vil innen 15.september sendes ut et nytt nabovarsel vedrørende videre byggearbeider i Sannergata 2 og 4.

Dersom du har spørsmål knyttet til utførelsen av arbeidene, kan man kontakte:

  • Uke 26-28 og 30: Jostein Langdal, 977 254 92
  • Uke 29: Josefine Bruvik Bjørck, 479 02 050
  • Informasjon etter uke 30 oppdateres senere.

Vedal vil fra mandag 03.juli være lokalisert i Thorvald Meyers gate 7.