Evakueringsøvelse

Det vil bli utført en evakueringsøvelse på byggeplassen. Dette er kun en øvelse der alarmen vil bli utløst og alle arbeidere vil evakueres til avtalt møteplass ute på gressplenen på Mølleparken. 

Ta kontakt med Vedal ved evt. spørsmål.