Nybygg i 2024

Nyåret er i gang og det er også arbeidet langs Sannergata. Bæresystemet til nybygget settes opp og bli ferdig med de største elementene i uke 8. 

Det forbedres arbeid for EPS fylling langs bakkeplan.

Nordfasaden blir i disse dager helt dekket av lettstillas. Store deler av tidligere fasade er revet og bindingsverket er i full gang. Det forberedes for prøve montasje av vinduer på øst fasaden i uke 9. 
Videre pågår det VA-anlegg på vestsiden av bygget. Fettutskiller er på plass og vi har startet opp arbeidet med å fylle opp igjen