Oppdatering uke 24

Det nærmer seg sommer, og i Sannergata 2 jobbes det for fullt for å holde god drift frem mot sommerferien. Ferie medfører noe redusert drift, men det vil være aktivitet gjennom hele sommeren.

På høyblokken er vi godt i gang med de lyse natursteinsfasadene, og i juni startet også montasje av den mørke steinen på nordfasaden. På lavblokken bygges gesimser slik at vi kan tekke taket tett for videre bygging, og fasadestillasene er under oppføring for å starte opp med bindingsverk.

I mai måned var det oppstart med innvendige arbeider, og tømreren er godt i gang med kjernevegger i kontoretasjene. De tekniske fagene er også godt i gang, og det vil pågå noe malerarbeider av skjørt og tekniske rom fremover. I U25 starter vi med flytavretting i høyblokken, for å klargjøre nye gulvnivåer.

I kjelleren nærmer det seg ferdig refundamentert, og så snart dette er ferdig skal det slisses i bunnplaten for legging av nye bunnledninger. Deretter starter utvask av kjelleren og klargjøring for oppstart bygningsmessige arbeider / innredning.

Utvendig er arbeidet med ny overvannsledning til Akerselven godt i gang. Ny overvannsledning er lagt frem og ut til akerselven, og det vil i ukene fremover jobbes med pumper, overvannskummer og igjenfylling av grøftene.

Nye bærekonstruksjoner er ferdig oppført, med unntak av trappehus hvor det gjenstår montering av det siste trappehuset på østsiden av høyblokken mot Thorvald Meyers gate / Sannergata. Trappemontasjen er også i gang, og vi ferdigstiller i disse dager montasjen av en rømningstrapp som opprinnelig sto montert inne i bygget. Denne har blitt demontert, mellomlagret på byggeplassen og montert på plass igjen på ny plassering (trappen vises i det øverste bildet).

Demontering kran uke 28

Og med store deler av den tunge produksjonen unnagjort, er det i uke 28 dags for å demontere tårnkranen. Den har stått i nesten ett år, og har snart gjort sitt på prosjektet. Videre inntransporter vil utføres med mobilkraner etter behov.

Kontaktinformasjon for Vedal gjennom sommeren vil henges opp ved inngangen til byggeplasskontoret vårt i Thorvald Meyers gate 7, og på HMS-tavlen på øst-siden av byggeplassen. Ta kontakt ved spørsmål/henvendelser tilknyttet byggeaktiviteter, så ønsker vi alle en fin sommer videre.