Støyende arbeid i uke 15 og 16

Denne uken skal riveentreprenør rive eksisterende påstøper, gulvfliser, o.l. Dette må utføres ved pigging, og anses som sterkt støyende arbeider. Arbeidet settes i gang i dag, vil pågå ut uken og inn i første halvdel av neste uke.

Iht. støydispensasjon fra bydelsoverlegen utføres sterkt støyende arbeider i følgende tidsrom:

08.00-17.00, med 1 times pause 11.00-12.00.

Ta kontakt med Vedal ved spørsmål/henvendelser tilknyttet dette.»