Byggherren, Ragde Eiendom, skal utvikle eiendommen Sannergata 2.

Hele bygningsmassen skal rehabiliteres, det skal oppføres tilbygg/påbygg og utomhusområder skal gjennomgå en vesentlig oppgradering.

Eksisterende bygningsmasse er oppført i 2002/2003 og utgjør samlet ca. 20 000 m2 BTA. Det planlegges ca. 4 000 m2 BTA nybygg.

Oppstart av skisse- og forprosjekt var i januar 2022, innsendelse av rammesøknad ble gjort i august 2022 og byggestart er i juni 2023. Ferdigstillelse er planlagt september 2025.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise i samarbeid. Vedal Entreprenør er som totalentreprenør ansvarlig for utvikling, planlegging og gjennomføring av prosjektet.

“Se livebilder fra byggekamera nedenfor. Trykk på bilde for å se bilde i full størrelse.”

Byggekamera Byggekamera
 • Demontering tårnkran uke 28

  Som nevnt i forrige oppdatering starter demontering av tårnkran mandag 08.07.24. En stor mobilkran vil bli brukt til jobben, den vil stå inne på byggeplassens vestside mot Mølleparken.…

  Les mer

 • Oppdatering uke 24

  Det nærmer seg sommer, og i Sannergata 2 jobbes det for fullt for å holde god drift frem mot sommerferien. Ferie medfører noe redusert drift, men det vil…

  Les mer

 • Ny nettside for naboinformasjon

  Byggeprosjektets nettside for naboinformasjon er nå flyttet hit. Den gamle nettsiden på www.sannergata2.com vil avvikles. Alle som var påmeldt nyhetsbrev på den gamle nettsiden er videreført til denne.

  Les mer

 • Støyende arbeid i uke 15 og 16

  Denne uken skal riveentreprenør rive eksisterende påstøper, gulvfliser, o.l. Dette må utføres ved pigging, og anses som sterkt støyende arbeider. Arbeidet settes i gang i dag, vil pågå…

  Les mer